Üldtingimused

Müügitingimuste kehtivus

1) Müügitingimused kehtivad Lushmama.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Lushmama OÜ. (edaspidi Veebipood lushmama.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad lushmama.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Veebipood lushmama.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel lushmama.ee.

Hinnainfo

1) Kõik veebipoes lushmama.ee toodud hinnad on eurodes (EUR) ning sisaldavad käibemaksu 0% (käibemaksuvaba).

2) Kauba kohaletoimetamine City Delivery kulleriga maksab €5.00. Pakkume tasuta transport, kui tellimuse summa ületab €25.00. Veebipood lushmama.ee võtab endale õiguse vaida kullerteenust pakkuvat ettevõttet.

3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (7 päeva pärast tellimuse vormistamist).

4) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja lushmama.ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

5) Veebipood lushmama.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel lushmama.ee

Tellimuse vormistamine

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.

2) Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Telliˮ.

3) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis (Kas kulleriga või tulete ise järgi) ja vajutage nupule „Telliˮ. Seejärel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda mugavalt pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, LHV, Coop, Luminor).

4) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

5) Tellimusi järgmiseks päevaks võtame vastu kuni kl. 18.00. Tellimuse vormistamise lehel saate valida soovitud tarnekuupäeva (30 päeva ette). Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäeviti 10.00−18.00 .

Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub veebipood lushmama.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood lushmama.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood lushmama.ee-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

Kohaletoimetamine

1) Kohaletoimetamine toimub järgmisel päeval pärast müügilepingu jõustumist.Pakume kohaletoimetamist ajavahemikus 16:00 – 20:00 . Taliinni linna piires, Viimsi valdkonnas ja Peetri alevikus. Tellimuste saatmiskulud on €5,00.

2)Pakume tasuta tranport, kui tellimus ületab €25.00.

3)Tarneajad varieeruvad vastavalt teie asukohale.

4)Kui teie tellimusega hilineb viivitus või probleem, võtame teiega kohe ühendust e-posti või telefoniga.

5) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

4) Veebipood lushmama.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood lushmama.ee ei saanud mõjutada ega ette näha

Tagastamisõigus

1) Kõikide meie teenuste ja toodete tagastamine toimub ainult erandolukorras ja läbirääkimiste tulemusena. Palun vali oma teenus või toode hoolikalt. Kui esineb probleeme meie valmistatud koogi või teenusega, palun võtke meiega ühendust 48 tunni jooksul peale tellimuse täitmist. Iga juhtum vaadatakse läbi eraldi ja käsitsi.

2) Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel.

3) Veebipood lushmama.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 48 tindi möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Vääramatu jõud

1) Veebipood lushmama.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood lushmama.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

Isikuandmete töötlemine

1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2) Veebipoel lushmama.ee on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

4) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku.

5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

6) Teie ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja, Teie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le

Pretensioonide esitamise kord

1) Veebipood lushmama.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood lushmama.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3) Veebipood lushmama.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

4) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@lushmama.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

1) Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.